חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית בתביעות נזיקין ונזקי גוף ולצורך הגשה לוועדות רפואיות  

כאשר אדם נפגע בתאונה וברצונו להגיש תביעה כנגד הגורם המזיק ו/או חברת הביטוח, על פי מערכת המשפט הישראלית הדרך להוכיח זכאות לפיצוי בגין נזקי גוף, היא באמצעות חוות דעתרפואית ערוכה כדין.

חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי, המקביל למתן עדות בשבועה בבית המשפט, הנכתב על ידי רופא מומחה בתחום בו המתלונן חש כי נגרם לו נזק.

במסמך כזה, המומחה סוקר מבחינה רפואית את האירוע, בודק את המתלונן, דן בבעיות הרפואיות שהיו לפני האירוע בודק את נסיבות המקרה, מעריך את גובה הנזק שנגרם לנפגע ובוחן את הקשר הסיבתי בינו לבין אירוע הפגיעה. נזק גוף מוערך בד"כ עפ"י אחוזי נכות שנקבעו בתקנות של ביטוח לאומי. גובה הפיצוי בעת הגשת תביעות נזיקין נקבע בהתאם לנזק אשר נגרם לתובע.

ש יתרון בתמיכת הטענות בעניינים הרפואיים באמצעות חוות דעת רפואית  גם בהליכים מול וועדות רפואיות – של המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.

הגשת חוות דעת כזו לוועדה רפואית, מחייבת את הוועדה להתייחסות מפורטת ורצינית לכל העניינים הנזכרים בחוות הדעת, בהתאם להנחיות הקיימות בפסקי דין שונים של בית הדין לעבודה. בשל כך, מבוטח הטוען לנכות, העומד לבדיקה רפואית (בפני וועדה הרפואית הראשונה או וועדה לעררים) יכול באמצעות חוות דעת של מומחה בתחום המתאים, לוודא כי טענותיו הרפואיות ברורות, הקשר בין התלונות לאירוע מנומק, והנכות מפורטת בהתאם לתקנות.

צרו קשר ונחזור 
אליכם בהקדם!

יתביעת משפטית בשל נזקי גוף אפשרית בארבעה מקרים:

1. תאונת דרכים – תאונה שבה מעורב כלי רכב אחד או יותר, שנועד לנסיעה על דרך סלולה או דרך עפר.

2. תאונת עבודה – פגיעה הנגרמת כתוצאה מאירוע שחל עקב ובשל העבודה.
    גם תאונת דרכים, בדרך אל העבודה, או ממנה, וכן בזמן העבודה נחשבת כתאונת עבודה. תאונת עבודה היא תוצאה ישירה של אירוע פתאומי בעבודה,
    שניתן  לומר במדויק היכן אירע, לציין את המועד והשעה בה קרה ומה היה מנגנון הפגיעה.
    מחלת מקצוע יכולה גם היא להיחשב פגיעה בעבודה. 
    הכוונה לסוג של מחלות האופייניות לעוסקים בעבודתו של הנפגע. כדי שמחלה תוכר כמחלת מקצוע,שבעבורה ניתן לקבל פיצוי כספי, המחלה חייבת
    להופיע ברשימת מחלות המקצוע הקבועות בתקנות המוסד לביטוח לאומי.

3. רשלנות רפואית – מתן שירותים רפואיים תוך סטייה מרמת הזהירות המוטלת על המטפל הרפואי, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו.

4. תאונה אחרת  – תאונה שנגרמה בשל אשמה (או רשלנות) של אחר, לדוגמא: נזק שנגרם ממוצר פגום, נזק בגין מפגע מחוץ לבית, נזק שנגרם מתקיפה או
    על-ידי כלב, תאונה בבית ספר וכדומה.

במקרים בהם מדובר בנזקי גוף שלא נגרמו כתוצאה מתאונת דרכים, מוטלת על התובע החובה לצרף לכתב התביעה חוות דעת רפואית ערוכה כדין התומכת בטענותיו הרפואיות. לעיתים התובע מגיש לבית המשפט חוות דעת רפואיות של מספר מומחים, זאת במידה ונגרם לו נזק גוף בתחומי רפואה שונים (ובכלל זה נזק נפשי).
לאחר הגשת חוות דעת רפואיות מטעם התובע, ניתנת זכות לנתבע להגיש חוות דעת רפואית מטעמו ולעיתים בית משפט מחליט למנות מומחה רפואי נוסף אשר ייתן חוות דעת רפואית שלישית, כמומחה מטעם בית המשפט.
מקרה תאונת הדרכים שונה משאר המקרים, שכן במקרה זה – אלא אם יש קביעה של נכות מצד הביטוח הלאומי (במסגרת נכות מעבודה) או משרד הביטחון, הצדדים בוחרים יחד את המומחה, ובהיעדר הסכמה לזהות המומחה – בית המשפט עצמו ממנה את המומחה הרפואי מטעמו.
מומלץ להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום הנזיקין ולהיות מיוצג על ידו בטרם פניה לקבלת חוות דעת רפואית לצורך הגשת תביעה, על מנת להבטיח התייחסות לכל העניינים הרלבנטיים להליך המשפטי.

עו"ד המתמחה בתביעות נזיקין בשל נזקי גוף, יכול לסייע בהפניה למומחה רפואי מתאים, שכן לא כל מומחה רפואי מתאים לתת חוות דעת רפואית, וישנה חשיבות רבה לבחירת המומחה הרפואי שתחום מומחיותו הרפואית הוא הרלוונטי לפגיעה, ואשר הוא בעל הידע והניסיון בכתיבת חוות דעת רפואיות. חוות דעת רפואית יכולה לקבוע את עתיד התביעה בבית המשפט, מאחר והשופטים אינם רופאים בהשכלתם ואין להם את היכולת או הידע להכריע בפן הרפואי ללא חוות דעת רפואית. במקרים רבים השופטים מבססים את החלטותיהם בפסקי הדין על חוות הדעת של אותם מומחים רפואיים של מי מהצדדים במשפט אשר מהם התרשמו והחליטו לאמץ את מסקנותיהם. 

חוות דעת רפואיות-משפטיות אינן מכוסות על ידי קופות החולים בשל העובדה כי הן אינן כלולות ב"סל הבריאות" ולפיכך לא ניתן לקבל מקופת החולים החזר התשלום שבוצע עבורן. עלות חוות דעת רפואית אינה נמוכה וניהול תביעת נזיקין עשויה לחייב הוצאות נוספות. לכן, מומלץ לבצע בדיקה ראשונית של התיק ע"י המומחה ולפי מסקנותיו, מגבשים החלטה משותפת של הרופא, עורך הדין והלקוח – אם מעוניינים לפעול להגשת תביעת נזיקין, לאחר שקילת כל הנתונים.
 
דר' קריגר מוסמך לתת חוות דעת מומחה בתחום כירורגיה של היד וכן בתחום של כירורגיה פלסטית, לרבות בנושאים של כוויות, צלקות, פגיעה תפקודית הנגרמת בשל נכות רפואית, שיקום בתחום הכירורגיה של היד, כולל לגבי הצורך בניתוחים וטיפולים רפואיים נוספים בעתיד, לרבות העלויות הצפויות בשל כך.